På årsmøtet 27. april 2017 ble det valgt nytt styre for 2017-2018

 

Arne Lerheim

styreleder

Ålesund kommune

Mette Gro Håberg

nestleder

Ålesund kommune

 

Tone Merete Lillebø

styremedlem

Stranda kommune

Grethe Juul Molvær

styremedlem

Sula kommune

  

Siri Kjerstad

styremedlem

Åse Barnehage

 

Tarald A. Johansen

styremedlem

lærlingenes representant

 

 Synnøve Thorseth

varamedlem

 Giske kommune

 

Sunniva Måseidvåg

varamedlem

lærlingenes representant

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik