Opplæringskontoret har fire ansatte

 

Andrea Hunger | daglig leder

Ved siden av de administrative oppgavene, har Andrea ansvaret for kontakten med eksterne samarbeidspartnere, kurs for ledere og veiledere

Telefon 452 31 011

e-post: andrea.hunger@alesund.kommune.no

 

Jan Erik Kvissel | opplæringskonsulent

Jan Erik har hovedansvaret for oppfølging av BUA og IKT-lærlinger, lærlingsamlinger og bedriftsbesøk.

Telefon 970 62 591

e-post: jan.erik.kvissel@alesund.kommune.no

Martine Eksund | opplæringskonsulent

Martine har hovedansvaret for oppfølging av HFA-lærlinger, lærlingsamlinger og bedriftsbesøk.

Telefon: 454 02 035

e-post: martine.eksund@alesund.kommune.no 

Kristin Holm Blomvik | konsulent

Kristin har ansvar for kontordriften og samarbeider om aktiviteter opplæringskontoret har, samt oppfølgingen av institusjonskokk-lærlinger

Telefon: 70 16 41 90

e-post: kristin.blomvik@alesund.kommune.no

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik