Sunnmøre kommunale opplæringskontor ble stiftet i 1998. Kontoret har det administrative og pedagogiske ansvaret for lærlingordningen i medlemsbedriftene.

 

 

Opplæringskontorets funksjon er å administrere lærlingordningen for kontorets medlemmer.

Dette innebærer å koordinere og støtte opplæringsvirksomheten og medvirke til at opplæringen holder god faglig kvalitet.

Kontoret skal også kartlegge behovet for læreplasser innenfor de enkelte fag og legge til rette for at medlemmer og lærebedrifter når de mål som fastsettes for lærlingordningen.

Kontoret rekrutterer lærlingene i de ulike fagene, og følger opp dem, instruktørene og lærebedriftene.

Opplæringskontoret skal fungere som et serviceorgan for medlemmer, lærebedrifter, instruktører, lærlinger og kommuneadministrasjon.

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik