IKT-servicefaget

IKT-lærlingene Ida og Hanne

KT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Vanlige arbeidsoppgaver for IKT-servicemedarbeideren:

- drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer

- informasjonssikkerhet

- etikk og personvern

- installasjon, bruk og vedlikehold av programvare og nettverk

- rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer

- service og brukerstøtte

- bidra i den økonomiske vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på

- bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT

-  ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges

Det er nødvendig for IKT-servicemedarbeidere å til enhver tid være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy.

 

Personlige egenskaper

- høy kompetanse innen data og IKT

- mye kontakt med medarbeidere, kunder og leverandører krever at du  er flink til å kommunisere, formidle og samarbeide

- du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer

 - du må ha evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling

 

Aktuelle arbeidsplasser
IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

-         Videregående trinn 1 (Vg1): Valgfritt

-         Videregående trinn 2 (Vg2): IKT-servicefag

-         To års læretid i bedrift (IKT-servicefaget)

Fullført og bestått opplæring fører fram til  fagbrev.

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik