Helsefagarbeider

 

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

 

Arbeidsoppgaver

Yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp

Arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

Planlegge, gjennomføre og delta i det totale behandlingsopplegget for brukeren/pasienten

Arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper

Håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

Journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er viktig i dette yrket. DU må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

 

Aktuelle arbeidsplasser

Helsefagarbeideren arbeider på sykehjem, i boliger for psykisk utviklingshemmede, hjemmebasert tjenester, rusmiddelomsorgen, psykiatrien, spesialisthelsetjenesten, som personlige assistenter m.m. Arbeidsplassene er mange og varierte.

 

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, der to år består av opplæring i bedrift

 

Videregående trinn 1:  helse- og sosialfag

Videregående trinn 2:  helsearbeiderfag

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift: helsearbeiderfaget

 

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

 

Når du har fått fagbrev, kan du søke om autorisasjon www.safh.no

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik