BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

Barne- og ungdomsarbeideren velger og tilrettelegger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. 

Arbeidsoppgaver

Planlegge, lede, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge

Tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon

Bruke forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidet

Kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

Samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere

Sette grenser, løse konflikter og være en tydelig voksen

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er viktig i dette yrket. Du må kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje og observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

 

Aktuelle arbeidsplasser

Barnehager

Barneparker

Skoler

Skolefritidsordninger

Ungdomsskoler

Fritidsklubber

Ulike institusjoner for barn og unge

 

Formelle krav

Utøvelsen av yrket krever at du har politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

 

Utdanningen

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, der to år består av opplæring i bedrift 

Videregående trinn 1:  helse- og sosialfag

Videregående trinn 2:  barne- og ungdomsarbeiderfag

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift: barne- og ungdomsarbeiderfaget

 

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik