Aktivitør

Som aktivitør skal du tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede. Aktivitetene kan for eksempel være husflids- og håndverksaktiviteter, fysiske aktiviteter av ulike slag, eller dagligdagse gjøremål.

Målsettingen er å opprettholde eller å forbedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt.

Arbeidsoppgaver

-         planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter for brukerne

-         vurdere og dokumentere aktiviteter

-         utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter

Personlige egenskaper

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også typiske egenskaper ved aktivitøren. I tillegg må du ha kunnskap om menneskets naturlige utvikling, førstehjelp og enkel sykdomslære.

Aktuelle arbeidsplasser


Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentralen eller i private vernede bedrifter. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering.

Utdanning
Aktivitørutdanningen gir fagbrev og status som fagarbeider. Før du går opp til fagbrev må du ta følgende utdanningsløp:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk
  • Videregående trinn 2 (Vg2): aktivitør
  • To år læretid i bedrift 

 

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik