Læreplass eller påbygging?

Behovet for ansatte med fagbrev er stort og økende. Veien frem til fagbrev er en kort og yrkesrettet utdanning. Du forlater skolebenken etter to år i videregående skole og få resten av opplæringen i de to årene du er lærling i bedrift.

Læretiden gir deg:

  • lønn under utdanning
  • allsidig erfaring fra yrket/bransjen
  • kort utdanning til sikker jobb
  • godt utgangspunkt for videre studier
  • myk overgang til arbeidslivet
  • faglig og personlig modning

Flere av våre lærlinger velger å ta læreitd selv om de har planer om allmennfaglig påbygging og videre studier etterpå. De begrunner dette slik:

"Jeg er skolelei og vil ta meg ett eller to friår fra skolen og jobbe. Da kan jeg likegodt ta læretiden, slik at jeg får en utdannelse mens jeg er i jobb."

"Jeg skal ta høgskoleytdannelse innen dette fagområdet, men er usikker på hvilket studium jeg skal vele. Derfor vleger jeg å ta læretiden, slik at jeg får prøvd meg i bransjen og bli kjent med ulike yrkesgrupper og deres arbeidshverdag."

"Påbyggingen er et tøft skoleår der mange stryker. Jeg vil ta læretiden først, slik at jeg har noe å falle tilbake på dersom jeg ikke klarer å fullføre påbyggingen eller høgskolestudier."

"I læretiden skaffer jeg meg erfaringer jeg vil ha stor nytte av i fremtidige høgskolestudier. På denne måten tror jeg studiene blir lettere for meg."

Møre og Romsdal fylke gir fra 2011 alle elever som har tatt læretid og fagbrev, rett til plass på allmennfaglig påbygging.

 

Mange elever på vg2 føler at de står overfor et "enten-eller-valg" mellom læretid og fagbrev på den ene siden og påbygging og videre studier på den andre. Dette trenger ikke å være et "enten-eller-valg". Dette er faktisk en av de få valgsituasjonene her i livet der du kan få både i pose og sekk og si som Ole Brumm: "Ja takk, begge deler!"

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik