Hvordan bli lærling

Hovedinntaket av nye lærlinger gjøres på våren. Læreplassene er stillinger som du må søke på, som andre ledige stillinger. Vi annonserer de ledige læreplassene i Sunnmørsposten, på nettsidene våre og ved oppslag på skolene i regionen.

Du som er elev på vg2 søker læreplass ved å

  • logge deg på Vigo og velge læretid i faget du ønsker
  • OG
  • søke direkte til oss ved å bruke søknadsskjemaet vårt. Husk å legge ved kopi av vitnemål for vg1 og vg2, samt attester for jobber, verv eller arbeid i frivillige organsisasjoner.

Du som ikke er elev i vgs søker læreplass ved å

  • bruke søknadsskjemaet vårt. Husk å legge ved kopi av vitnemål for vg1 og vg2, samt attester for jobber, verv eller arbeid i frivillige organsisasjoner.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Du kan også søke læreplass utenom hovedinntaket om våren. Du vil da bli vurdert dersom det dukker opp ledige læreplasser i løpet av året.

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik