Gratulerer med innsatsen i NM

I slutten av oktober var det Yrkes-NM 2014 i Trondheim. Jeanette Ytreberg Larsen og Cecilie Marie Ramsøskar som begge har hatt lærtiden sin gjennom vårt kontor deltok, etter at de hadde kvalifisert seg i fylkesmesterskapet i april i år.

Konkurransen foregikk over to dager. Alle lag som deltok i Barne- og ungdomsarbeiderfaget var på scenen to ganger - med forskjellige oppgaver hver gang. Her har vi et bilde med våre deltakere i samspill med barnehagebarn:

Vi gratulerer igjen med innsatsen til Jeanette og Cecilie:

Oppstart for nye lærlinger

Det er som alltid hyggelig å ønske et nytt kull med lærlinger velkommen. I år skjedde dette torsdag 21. august på Ålesund rådhus.

Dagen ble fylt av informasjon - litt begge veier. Det ble snakket om hva det vil si å være lærling - hvilke forventinger som finnes, fra lærlingene sin side, fra opplæringskontoret sin side og fra lærebedriftene sin side. Til lunsj ble det pizza, nok til alle ;)

Lykke til, hele gjengen - det skal bli kjekt å følge dere gjennom to år frem til fagprøve og fagbrev!

Det er jammen ikke lett å få stuet sammen et så stort kull - men prøvde gjorde vi: 2014 kullet!

"Sommer"-avslutning...

Førsteårs lærlingene ble invitert til grilling og sosialt samvær på Stafsethneset i juni, ett eller annet må ha gått litt galt med værbestillingen denne gangen gitt... Det ble en fin ettermiddag sammen :) litt prat, litt mat og litt quiz - og snakk om at konkurranseinstinktet slår til i forsamlingen ;) 

Siste samling med 2012-kullet

Det er noen samlinger som er spesielt hyggelige, og dette er virkelig en av dem. Den siste, avsluttende samlingen med et kull - unge, flinke folk som har jobba målretta i to år og som står på trappene til å innta arbeidslivet for fullt!

Vi hadde den siste samlingen i Brusdalsveien 216 - og kokkelærlingen ved Sentralkjøkkenet i Ålesund hadde laget maten - det smakte godt! Arne Lerheim leder i styret vårt hadde noen gode ord og råd som han sendte med de nye fagarbeiderene på veien. Vi takker for samarbeidet og ønsker lykke til - vi sees nok :)

Her har vi fra venstre, institusjonskokk Hallgeir, Anita i opplæringskontoret, Arne i styret til opplæringskontoret og Jan Erik i opplæringskontoret

Årsmøte for 2013

Mandag 28. april 2014 blei årsmøtet for 2013 avholdt - denne gang i Ålesund rådhus. Det var "kun" vanlige årsmøtesaker på sakslisten.

Årsmelding og regnskap for 2013 ble godkjent - det samme ble budsjettet for 2014. Valget gikk knirkefritt for seg og styret består nå av:

 • Arne Lerheim, Ålesund kommune - leder
 • Mette Gro Håberg, Ålesund kommune - nestleder
 • Tone Merete Lillebø, Stranda kommune - styremedlem
 • Grethe Juul Molvær, Sula kommune - styremedlem
 • Helene Tafjord, Grønmyr barnehage, Hessa - styremedlem
 • Marius T. Y. Fjørtoft - lærlingenes representant til styret

vara: Synnøve Thorseth - Giske kommune

vara: Kristine Røw - lærlingenes vara

Flott innsats!

Torsdag 10. april satte Kristine Røw, Christina Roaldsand, Jeanette Larsen og Cecilie Ramsøskar seg i en bil med Jan Erik Kvissel som sjåfør - de dro til Kristiansund videregående skole for å konkurrere i Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det var kjekt å sende avgårde to lag for å konkurrere i fylkesmesterskapet :)

Alle fire lærlingene har læreplass i Ålesund.

 • Christina er for tiden ved Skuggen boliger, mens Kristine har lærested ved Brunholmen boliger nå.
 • Jeanette har læretid ved Stokke barnehage og nå er Cecilie i ferd med å avslutte sin ved Grønmyr barnehage, Høgvoll.

Vi er stolte av å fortelle at det ble en førsteplass til de to som konkurrerte i Barne- og ungdomsarbeiderfaget! Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til i norgesmesterskapet som går av stabelen i Trondheim i slutten av oktober i år.

Vinnere. Fylkesmestere i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fylkesmestere i barne- og ungdomsarbeiderfaget, fv Jeanette Larsen og Cecilie Ramsøskar

Disse flotte lærlingene gjorde en kjempeinnsats - de la ned mye arbeid i forberedelser og planlegging. Under selve konkurransen ga de alt! De fikk svært gode tilbakemeldinger og ble vurdert til toppkarakter.

Konkurranse - rollespill - barne- og ungdomsarbeiderfaget

Her er Cecilie og Jeanette under selve konkurransen.

Christina og Kristine konkurrerte i helsearbeiderfaget. Innsatsen deres holdt til en fin tredjeplass. Det er på sin plass å rette en stor takk til Anette Drage som var coach for disse lærlingene før fylkesmesterskapet.

Ytterst til venstre har vi Kristine - i midten to statister - og ytterst til høyre ser vi Christina

Aldri et år uten: FAGPRØVESAMLING!

Denne gang ble den holdt mandag 31. mars i bystyresalen i Ålesund rådhus. Vi samarbeider med to andre opplæringkontor om gjennomføring av denne samling, OK Haram og  OK Søre Sunnmøre. I år var det i alt 120 påmeldte lærlinger og veiledere. Sju lærefag var representert! Hvert fag hadde et prøvenemdsmedlem representert.

Jan Erik Kvissel ønsket velkommen og ga ordet til Ruth Farstadvoll Gjerde fra Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Hun orienterte om det formelle rundt fagprøven: innhold, prøvenemndene sitt ansvar, vurdering og adgang til klage. 

Deltakere i salen under fagprøvesamlingen

Etter lunsj delte forsamlingen seg i fag:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • IKT-servicefaget
 • Aktivitørfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Salgsfaget

Det ble gjennomgang av av de fagspesifikke delene av fagprøven sammen med representanter for de respektive prøvnemdene. Lærlinger og veiledere fikk anledning til å stille spørsmål til og diskutere med prøvenemdene.

Medlemmer i prøvenemdene, samt en representant fra UTdanningsavdelingen

Her har vi fra venstre: Kjellrun Remmen, Marit Vamråk, Wenche Muren, Liv Standal, Johan Nicolaisen og Kjell Arne Krogsæter - alle prøvenemdsmedlemmer. Helt til høyre Ruth F. Gjerde fra Utdanningsavdelinga.

Marit Håhjem Volstad fra OK Haram oppsummert dagen - takk for oppmøte og ønsket lykke til med fagprøvene!

Marit oppsummerer dagen

 

 

Samling for faglige ledere

Opplæringskontoret inviterte de faglige lederene til en dag med overskriften: "Lærlingordningen- hvorfor og hvordan" 

Anita Øen ønskte velkommen til dagen og minnet forsamlingen om at det er de som var samlet i bystyresalen denne dagen, som har det overordna, faglige ansvaret for lærlingene som har læreplass gjennom Sunnmøre kommunale opplæringskontor.

Arne Lerheim og Grethe Juul MolværVi hadde invitert en rekke personer som vi ønsket skulle kaste lys over lærlingordningen fra sitt ståsted:

Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO sa at lærlingordningen er en investering i fremtiden

Arne Lerheim, seniorrådgiver - personal og lønn - Ålesund kommune fortalte hvorfor og hvordan Ålesund kommune satser på lærlinger

Grethe Juul Molvær, enhetsleder på Sulatunet - Sula kommune snakket om hvordan de gjør det hos dem.

Lene Myrstad, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Møre og Romsdal delte erfaringene fra sin tid som lærling i Helsearbeiderfaget

 

 

 

 

 

Arne Lerheim og Grethe Juul Molvær

 

Til slutt hadde vi invitert Fredrick Klock: opplæringskonsulent og norgesmester i fotball 2012 - han hadde fokus på å skape forankring og målrettet engasjement.

Anita Øen og Fredrick Klock

Vi håper det ble en dag til inspirasjon i det videre arbeidet med lærlinger :) 

Torsdag 16. januar 2014 gikk den årlig rekurtterings-konferansen til helsearbeiderfaget av stabelen i Ålesund rådhus. Elever i videregående skole, i utdannignsprogrammet for Helse og oppvekstfag var målgruppen. 

Monica Molvær,  elev- og lærlingombud i fylket loset oss fint gjennom dagen - og den første hun introduserte var Geir Stenseth, varaordfører i  Ålesund. Stenseth, som selv jobber med fagopplæring, ønsket velkommen og åpnet med det konferansen. 

Velferdsteknologi er på full fart inn i omssorgssektoren. Helen Berg, prosjektleder innenfor dette feltet i Ålesund kommune, sa hun var glad for å endelig få snakke til morgendagens helsepersonell. Budskapet hennes var at lærlinger og unge nyutdannede er innovatører når det kommer til jobbe med, ta med ny teknologi inn i fagområdet pleie og omsorg. Hun benyttet anedningen til oppfordre ungdommene til å skype med besteforeldre og oldeforeldre, og lære de å bruke nettbrett.

Lene Myrstad har fagbrev som omsorgsarbeider (nå: helsefagarbeider). Hun er aktiv i Fagforbundet og snakket om å være ung i arbeidslivet. Myrstad påpekte at det er viktig med god orden og åtferd på skolen - karakterer kan bøtes på, men holdninger er det tyngre å jobbe med.

Etter lunsj var det daglig leder ved Sunnmøre kommunale opplæringskontor, Anita Øen, som snakket om det å bli lærling - og å være lærling. Monica Molvær forklarte hvordan man registrerer på VIGO at man ønsker læreplass, samtidig understreket hun at det var viktig å sende søknad til det opplæringskontoret en ønsket å få læreplass gjennom. 

De tre flotte, unge damene i rekrutteringspatruljen har alle vært lærlinger hos oss:


Her har vi fra venstre: Silje Liabø, Benedicte Remø Nesseth og Martine Eksund - Ålesund kommune sin rekrutteringspatrulje.

De fortalte om sin vei inn i yrket som helsefagarbeider - og om hvor de jobbet i dag. Det var mange som benyttet pausene til å snakke med dette trekløveret som stod på standen vår :)

Dagen ble avsluttet med Stine Kipperberg som tok fagbrev i 2013 - hun fortalte engasjert om det å være med å konkurrere i helsearbeiderfaget - og å vinne, både fylkesmesterskap og norgesmesterskap! For ei flott erfaring hun har skaffet seg! 

Stine jobber nå ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har også vært med på flere slike konferanser og fortalt om hvorfor hun var med på fylkesmesterskap og hvordan det var.

 

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik