Dette er henta frå Sunnmørsposten si nettavis - 21.01.2011

Trenger flere helselærlinger

Anne-Marta Skårland (t.v.) vurderer å bli lærling, noe Oda Wærnes anbefaler på det aller sterkeste. Foto: Nils Harald Ånstad
 
Anne-Marta Skårland (t.v.) vurderer å bli lærling, noe Oda Wærnes anbefaler på det aller sterkeste. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD

Fokus på lærlingmangel under rekrutteringskonferanse i Ålesund.

Mobil: 98047082
Publisert: 21.01.2011 kl. 16:40
Endret: 24.01.2011 kl. 10:55

Oda Wærnes (19) er lærling på Syvdetunet i Vanylven. Fredag var hun på konferanse i Ålesund for å fortelle om yrket sitt og prøve å rekruttere flere lærlinger til helsearbeiderfaget.

- Å være lærling er en gylden mulighet til å få mye erfaring. Og du får betalt også, reklamerer Oda.

Flere alternativ

I bystyresalen var rundt 100 skoleelever fra hele Sunnmøre på plass, i tillegg til en delegasjon fra Molde.

Anne-Marta Skårland (17) fra Dalsfjorden går Vg2 helsefagarbeider ved Fagerlia videregående skole. Anne-Marta vurderer å bli lærling, for så å utdanne seg til sjukepleier, jordmor eller innen rehabilitering.

Lærling eller påbygg

I 2008 valgte under 40 prosent av elevene på Vg2 helsefagarbeider i Møre og Romsdal å søke læreplass.

Innen 1. mars må årets kull bestemme seg om de vil søke læreplass eller ta påbygging til generell studiekompetanse.

 

Se videointervju med Oda og Anne-Marta her

Mariann slutter hos oss

Mariann Båtnes har sin siste arbeidsdag ved Sunnmøre kommunale opplæringskontor 16.12.11 - fra nyttår begynner hun i Hareid kommune i stilling som rådgiver i oppvekstsektoren.

På styremøte i opplæringskontoret mandag 12.12.11 ble Mariann takket for innsatsen sin hos oss av styrets leder, Arne Lerheim fra Ålesund kommune - Mariann fikk med gode ord og et flott fat :)

 

 

 

 

 

Marianne Burow - lærlingene sin representant til styret

Marianne er 2. årslærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget - og på lærlingsamlinga i mars i 2011 blei ho valgt til å representere lærlingene i styret til Sunnmøre kommunale opplæringskontor.

 

Marianne er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun har bodd i Sykkylven i fire år nå, etter at familien hennes flyttet dit fra Tyskland. Læreplassen hennes er i Ålesund kommune, så hun pendler på jobb hver dag.

Når vi lurer på hvorfor hun ville bli lærling, svarer hun:

 • trivdes i praksis i barnehage og det gjorde at hun ønsket å utdanne seg gjennom lærlingordningen
 • erfaringen man får gjennom å jobbe praktisk får man ikke på skolebenken
 • fin inngang til arbeidslivet

Marianne forteller videre at det er en flott mulighet å få være lærling - du lærer gjennom arbeid i hverdagen og denne kunnskapen blir med deg videre i livet. Teorien blir omsatt i praksis - og dersom du ikke får til noe med det samme får du prøve om igjen. Underveis får du veiledning fra instruktøren din, eller andre kolleger. Når du viser hva du kan, er det letter for de andre i bedriften å hjelpe deg videre. 

Da forespørselen om å være medlem i styret kom var det en ære å bli spurt - og Marianne takket ja med en gang. Det ligger mye læring i styrearbeid og det er en fin erfaring å ta med seg videre. Det gjør det ekstra kjekt at hun ble spurt siden hun ikke er "helt" norsk - det er en tillitserklæring! Marianne ønsker å gjøre en god jobb på vegne av lærlingene og sier hun er en åpen person som det er lett å ta kontakt med. 

Fin samling for nye lærlinger

Onsdag 31. august 2011 var det en glede å få øske velkommen til 40 av våre i alt 43 nye lærlinger. Den første samlingen var preget av informasjon - fra opplæringskontoret til lærlingene og fra lærlingene til opplæringskontoret.

Mariann startet med å ønske alle lærlingene velkommen og presentere planen for dagen:

 • Velkommen ved tidligere lærling Silje Mari Listein
 • Navneopprop
 • Om fagopplæring
 • Om opplæringskontoret
 • Å være arbeidstaker
 • Arbeidsmiljø
 • Retter og plikter som lærling
 • Kurs og samlinger høsten 2011
 • Lærlingpermen
 • Opplæringsboka
 • Infoinnhenting

 

 

Silje Mari Listein var lærlingene sin representant til styret i Sunnmøre kommunale opplæringskontor fra april 2010 til april 2011. Silje er nå helsefagarbeider og tok læretiden sin i Ålesund kommune gjennom vårt kontor.

Her er noe av det Silje sa om å være lærling:

fin introduksjon til arbeidslivet

AFEL= ansvar for egen læring

har du en dårlig dag, er det din sak - spar arbeidskollegaene dine for det!

jobb jevnt og trutt med permen! 

det er en kjekk og fin tid!

 2011-kullet fikk med seg et ønske om lykke til - stå på fra Silje :)

Her har vi NESTEN hele gjengen samlet - dere er så mange at det ikke var mulig å få alle med på et bilde ;) - var ikke akkurat vidvinkel på kameraet heller....

 Det ble tid til både lunsj - og å bli kjent! Anita dro i gang bli-kjent-bingo - og vinneren av den ble Martine Berge Østrem! Vi gratulerer og kan fortelle at premien var..... en pose kaffe! Selvfølgelig ;)

Som bildet viser - her måtte lærlingene komme seg på beina og ta kontakt med hverandre, også med de som de ikke kjente fra før :) 

Instruktørkurs

Vi er godt i gang med årets instruktørkurs, og er imponerte over en flott gjeng med engasjement! Dette lover bra for den opplæringen og oppfølgingen som lærlingene vil få i de ulike bedriftene fremover :)

- Her har vi en flott bukett med instruktører på kurs torsdag 11.08.11 -

Tema på slike kurs er mange - blant annet oppfordes til at instruktørene også bruker hverandre - bidrar til å bygge og vedlikeholde nettverk! 

De som var på kurs hadde sine forventninger - og vi håper at dere hatt fått svar!

 • konkretisering av instruktørenes oppgaver
 • hvor ofte veiledning?
 • hvordan vurdere? hva skal legges til grunn
 • organisere arbeidstid
 • pedagogisk metode

Avsluttende samling for 2. årslærlinger

img_0210.jpg

Torsdag 16. juni 2011 hadde vi den siste samlinga med 2009-kullet med lærlinger fra Sunnmøre kommunale opplæringskontor. For en flott gjeng!

Først var det en bolk med tips og råd i forbindelse med jobbsøking. Det var kjekt å høre at flere allerede hadde fått seg jobb - gratulerer! Det var også satt av tid til evaluering av læretiden - et viktig verktøy for opplæringskontoret og det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet vårt - takk for responsen!

Etter en liten pause møttes vi på Bocca, spiste litt - og pratet ;) Og så vanket det blomster, både den ene og den andre veien! Silje Mari Listein som har vært lærlingenes representant til styret fikk en bukett fra styret - det samme gjorde vi tre damene på opplæringskontoret. HFA-lærlingene overrakte også blomsterhilsen til Anita, Mariann og Kristin - 1000 takk :)

Vi håper dere hadde en hyggelig stund sammen med oss, representantene fra styret og hverandre. Husk det vi snakket om: - nettverk! Bidra til å bygge og vedlikeholde nettverk, og bruk det!

LYKKE TIL I ARBEIDSLIVET - og i livet ellers selvfølgelig! 

Gode ønsker til dere alle, fra Anita, Mariann og Kristin

"Sommeravslutning" for 1. årslærlingene

img_0183.jpg

Opplæringskontoret inviterte til en sosial samling for alle 1. årslærlingene knyttet til Sunnmøre kommunale opplæringskontor, fredag 10. juni 2011, på Stafsethneset alternative skole.

Vi håpte i det lengste på fint vær - men bad likevel alle om å ta med seg klær til "Sunnmørsk sommer" - og det var jammen bra vi gjorde! En våt dag ble det - og ennå våtere for enkelte! Alle gjorde sitt beste og det var god stemning. Noen tøffinger var utpå i enten kajakk eller kano, andre bidro til grilling eller å holde praten i gang.Marianne stod på og organiserte for oss - dette var hennes "hjemmebane" - lærested ;) Vanja må også nevnes spesielt - hun fikk kjøkkentjeneste og laget salat til hele gjengen - takk, begge to!

Mariann og Kristin hadde handlet inn til grilling - og mat ble det. Vi spiste inne og på det gamle flotte huset. Det ble en uhøytidlig runde med quiz - noen var "kreative" og brukte sms-tjenesten ADAM flittig, andre var uheldig og hadde Telenor som nettleverandør. Jada - det var DEN fredagen Telenor sitt nett kollapset. 

Alt i alt var det en hyggelig ettermiddag - vi gler oss til å treffe dere igjen til høsten!

Fagprøvesamling 2011

Fredag 8. april 2011, var det fagprøvesamling i Ålesund rådhus for helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget og kontorfaget.

Sunnmøre kommunal opplæringskontor arrangerte denne samlingen i samarbeid med Opplæringskontoret i  Haram og Opplæringskontoret for kom. fag Ytre Søre. Rundt 90 møtte opp - både lærlinger og instruktører, og vi håper at de med dette har nok kjennskap til gangen i en fagprøve til at de kan senke skuldrene litt og puste med magen frem mot selve prøven.

Mariann Båtnes ledet fagprøvesamlingen - sikkert og fint, med et smil om munnen - som alltid!

Mariann Båtnes, fra Sunnmøre kommunale opplæringskontor, loset oss fint gjennom dagen, med et smil om munnen - som alltid!

Astri Sjåvik, rådgiver ved Utdanningsavdelingen i fylket, forklarte blant annet om klagerett. Dersom en kandidat ønsker å klage på vurderingen som prøvenemda har gjort, må dette skje innen 3 uker etter at kandidaten er gjort kjent med resultatet.

Kandidatene fikk møte lederene for de ulike prøvenemdene. Gangen i fagprøven ble gjennomgått, og det var god anledning til å stille spørsmål, både for lærlinger og instruktører.

Prøvenemdene var representert slik: Eva Hjelle Sandvik - BUA, Liv Standal - HFA, Kjell Arne Krogsæter - IKT og Astrid Øverås - kontorfag.

Her har vi fra venstre, Kjell Arne Krogseter, Astri Sjåvik og Eva Drønnen

 

 

 

 

 

 

Arne Lerheim,styrleder i Sunnmøre kommunale opplæringskontor og senior rådgiver i personalarbeid i Ålesund kommune, snakket om samfunnets behov for fagarbeidere og hvorfor vi utdanner fagarbeidere.

Samfunnet er i stadig utvikling og endring, noe som fører til nye behov og utfordringer. Dette gjør igjen at kommunene sine tjenester må utvikles og endres. Dagens innbyggere i kommunene etterspør nå tjenester av høy kvalitet. For å møte denne etterspørselen, er vi avhengige av medarbeidere som kan faget sitt - fagfolk som vet hva som er høy kvalitet på tjenestene. Fagarbeidere som er trygge på rollen sin, som har kompetanse i ryggen, kan være med på utvikle tjenestene til det beste for alle parter. Slike flotte medarbeidere vil oppleve at de utfører et menigsfyllt arbeid - noe som i seg selv har stor verdi.

Kommunene deltar i utdanningen av fagarbeider fordi de ønsker å levere tjenester av en god standard - og for å oppnå dette er de avhengige av kvalifisert arbeidskraft. En fagarbeider vil dessuten ha gode forutsetninger for å lykkes i faget sitt, samtidig som det er et godt utgangspunkt for videre utdanning.

Grethe Juul Molvær, enhetsleder ved Sulatunet i Langevåg og styremedlem i Sunnmøre kommunale opplæringskontor, tok for seg hvilke kriterier hun legger til grunn i ansettelsesprosessen. Virksomhetene ønsker seg fagarbeidere med "hjerte for faget", da dette vil vise igjen i det utførte arbeidet - yrkesstolthet! Fagarbeidere som er løsningsorienterte og har god evne til samarbeid vil være viktig for arbeidsplassen. En hver arbeidsgiver ønsker seg ansatte som er stabile og som kan stå i jobben fra dag 1!

Fagbrevet er viktig for bedriften - men ikke minst for personen som kan dokumentere sin kompetanse - det gir selvtillit, veldig gode muligheter for fast jobb og med det lønn. Dessuten er fagbrevet en mulighet for videre utdanning.

Eva Drønnen, leder ved Blindheim  SFO, påpekte at det er viktig for den nyutdannede å finne sin rolle i en bedrift med ansatte med ulike utdanningsbakgrunn. Å være trygg på sin egen kompetanse og evne til samarbeid i team fremholdt også hun som viktige egenskaper. Et annet moment hun la vekt på er at medarbeidere må være lojale på bedriftens strategi og filosofi. Dette vil være viktig både for bedriftskulturen og det inntrykket som brukerene sitter igjen med.

VI INFORMERER

ADRESSE

Sunnmøre kommunale opplæringskontor
Postboks 99
6001 Ålesund

Besøksadresse:
Nedre Strandgate 4
6004 Ålesund

(Tlf:  70 16 41 90) 

970 62 591  /  452 31 011

Send e-post til:

Andrea Hunger

Jan Erik Kvissel

Martine Eksund

Kristin Blomvik